Prosinec 2016

Jak porozumět smrti

10. prosince 2016 v 11:43 | Ranja Ox |  Návody
Výsledek obrázku pro strašidelný hřbitovTohle je hodně emotivní téma, protože víme, že se týká každého z nás. Je to tabu o kterém nikdo moc nemluví. Je to nutné zakončení žití a vyvolává vlnu emocí, ze kterých se tají dech. Já bych v tomto článku ráda povídala o tom, jak se můžeme na smrt dívat z různých pohledů a jak ji přijmout za přirozený proces.

Proč je smrt nutná a jak to funguje

Smrt je nutná jako uzavření jednoho života a otevření dalšího života. Je to přirozený zákon, ukončení cyklu. Je dobré si uvědomit, že strachem ze smrti neovlivníme chod událostí, akorát živíme negativní pocity. Jako uklidňující myšlenku považuji fakt, že datum smrti je dané již při narození a nedá se ovlivnit. (jak je to s vraždou a sebevraždou nevím, ale zjistím) To je velmi důležitá informace. Měl by ji vědět každý, kdo si dává za vinu něčí úmrtí.

Budeme se rodit tak dlouho, dokud svou strukturou nezapadneme na jednu nebo druhou stranu. Myslím tím "nebe" a "peklo". Jelikož struktura naší bytosti nesynchronizuje ani s jednou stranou jsme tady. Máme tendence se pořád a pořád rodit až se zařadíme zpět do celku. Každý nový život je pro nás příležitost k vyčistění negativních nánosů na našem nehmotném těle. Bohužel místo toho většina lidí spíš vytváří nové a nové bloky. Zůstali jsme omezeni na světské záležitosti a vyšší princip nám uniká. Kladu důraz na to, abychom se více starali o svůj osobní vývoj. Více info o tom proč jsme tady mám rozepsané zde.

Co se děje po smrti

Po smrti duše odchází do světla. Když zemřeme zvoní nám v uších potom nás to táhne do výšky, vidíme se z nadhledu. Můžeme vidět své blízké jak stojí u našeho těla. Poté vidíme cestu ke světlu. Onen tunel je sloup světla, který vás přesune dojiného prostoru. Tunel světla je plný lásky a klidu, vůbec necitime strach, jen lásku klid a celistvost. Dostáváme se ke Zdroji. Zdroj/bůh/universum/světlo to je jedno jak to nazveme na náboženství se moc nehraje. Komunikujeme spolu pomocí své mysli. Vracíme se zpět do svého života společně a procházíme si jeho úseky. Je to takové sebehodnocení (je super, že bez hmotného tělo máme automaticky menší ego nebo vůbec žádné). V žádném případě to neprobíha tak, že by nad vámi stála nějaká vyšší osoba hrozící prstem ty ty ty cos to udělal a pak vás zařadí do nového života. Tahle to vůbec není. Světlo nesoudí a ani neurčuje co máte dělat. Vy sami si volíte do jakého prostředí a komu se narodíte podle toho na čem můžete nejvíce růst. Nezapomínejte, že dostanete v životě jen takové lekce, které je ve vaší moci zvládnout, ať jsou jakékoliv. Poté co si vyberete ideální prostředí a podmínky, na kterých nejvíce porostete, budete inkarnováni/vtěleni.

Koho tohle téma zajímá více vřele doporučuji knihu Život po životě, Raymond A. Moody,Jr

Proč někdo umírá mladý

Tohle je otázka, kterou si klade snad každý. Jak je ta smrt nespravedlivá, nějakému darebákovi dá dlouhý život a malému dítěti život krátký. Jde o to, pochopit princip reinkarnace a posuzovat ho z nadhledu. Naše duše se může inkarnovat i tisícekrát z toho je jedno nevýrazné bytí v těle malého dítěte velmi zanedbatelné. Díteti to mělo dát třeba jen uspokojení traumatu z minulého života, kde ho například matka odvrhla a nyní mohlo nabýt pocit nepodmíněné lásky z náruče a prsu matky, což mu naplní všechny potřeby v tom životě a dál už není důvod proto, aby tam dál působilo svým vlivem. A teď z pohledu matky. Není náhoda komu se takové dítě narodí. To se akorát sesynchronizovaly dvě duše, které na sobě měly možnost růst. Matka si zase měla projít ztrátou a následnému vyrovnání se s tím. Je vysoce pravděpodobné, že to má nezpracované z minulých životů a je velice důležité se s tím vyrovnat, přijmout to a odevzdat to bohu. Protože když celý život na to úmrtí bude pohlížet s bolestí tak je to průšvih. Je třeba ten pocit správně zařadit do své bytosti a tím se osvobodit od zpětné vazby.

Výsledek obrázku pro flower

Ztráta blízké osoby

Když člověk přijde o někoho blízkého je to vždycky velká životní rána. Nebraňte průchodu svých emocí, klidně plačte jak dlouho to budete cítit, plačte pořad nezastavujte to, pláč očisťuje a odplavuje. Je velká chyba pláč zadržovat a snažit se být silný. Všechno to musí ven, co nepůjde ven zůstane ve vás a usadí se to, pak to potlačíte a vytváříte tak karmický blok. Existují lidé, kteří se přímo zabývají tématem vyrovnání se se smrtí. Jsou to většinou ti samí lidé co také odvádějí duše do světla, velmi doporučuji je navštívit, bývá to hodně přínosné, pomáhá to se vyrovnat s novou etapou života. Dále pak je dobré se modlit. To je jedno jakého jste vyznání, modlete se za zesnulého (ať najde cestu ke světlu, za klid jeho duše, posílejte mu lásku...) i za sebe ať vám dají vaši ochránci sílu se s tím vyrovnat a jít dál.

Pokud máte nespracované úmrtí blízké osoby, je třeba to zpětně spracovat i po letech. Poznáte to jednoduše, a to tak, že když pomyslíte na danou osobu, je v pořádku cítit takový ten jemný úsměv na tváři se vzpomínkami na to co jste prožili, pocit vyrovnanosti a pokoji na duši. Pokud je vám do pláče i po letech nebo se vám sevře nebo rozbuší srdce je to nedořešené.

Je třeba to prostě pustit. Třeba u hrobu, veceř v posteli nebo v meditaci mluvte k dané osobě. Představujte si, že vás slyší a řekněte jí všechno co jen chcete. Vypovídejte ze sebe uplně vše, dejte pocitům průchod, pokud se rozpláčete nevadí to ničemu, pořád pokračujte a mluvte k té osobě. Posílejte jí láskuˇtzn. představujte si vaši lásku jak přechází z vašeho srdce do srdce dané osoby, snažte se té lásky vytvořit co nejvíce. Až to budete cítit, rozlučte se s danou osobou, představte si jak jí máváte a jak se vám vzdaluje do světla. Představujte si jak má lehký úsměv na tváři a dojatě vám mává, přitom oba víte, že se nevidíte naposledy. Prociťujte tuhle představu, vytvořte ji tak živou, jak jen dovedete.

Související obrázek
V žádném případě nemusíte mít strach, že se loučíte na vždy !! Všechny osoby vám blízké můžete vidět, když opustíte své fyzické tělo. (smrt nebo astrální cestování) Všechny osoby, které jste ve všech svých životech poznali a máte spolu citový vztah můžete snadno kontaktovat. V těle to není dost možné, (jde to vyvoláním duše, ale to nedoporučuji ) Proto si můžete říct, že tady z toho zbytku života co máte vytěžíte co nejvíc půjde a až se také odeberete do světla, opět budete spolu. O dotyčného nemějte strach, on už vidí věci a souvislosti s mnohem většího nadhledu, ve vesmíru čas neexistuje, on tesknit po vaší přítomnosti nebude, co je pro vás padesýt let je pro něj okamžik, to jen z vašeho pohledu uteče určitá doba pro vaše setkání. (Pokud jste si hodně blízcí, dojde daná osoba pro vás už přimo při umíraní a pomůže vám ke světle, většinou to bývají rodinní příslušníci) Nemyslete si však prosím, že když spácháte sebevraždu zkrátíte si tak cestu k blízké osobě. Sebevrazi se po své smrti dostávají do jiného prostoru a hlavně se v další inkarnaci rodí s nedostatkem a ne jen zdravotním. Mají celkově stížené podmínky hned od začátku svého nového života. (A zase, není náhoda komu se takové dítě narodí, pěkně se sesynchronizují dvě duše co na sobě porostou)

Jak se s tím teda vyrovnat :
 • plačte
 • vyhledejte specialistu
 • modlete se za jeho klid a vaši sílu
 • buďte se svými pocity
 • rozlučte se

Strach z vlastní smrti

Uvědomte si, že v tom nejste sami. Každý člověk na tomto světe může mít strach ze smrti týká se to nás všech. Je jen na našem nastavení mysli jak se k tomu postavíme. Pokud smrt pochopíme, víme, že nám nemůže ublížit. Je to jen nová etapa, pojedeme dál, tak jak už jsme to udělali xkrát. Dobré na smrti je, že budeme na chvíli tváří v tvář bohu, setkáme se s blízkými z životů a hlavně se posuneme dál. Když vyjdete z těla vaše ego ustoupí a vy pochopíte vyšší princip smrti. Takže mimo tělo vás to trápit nebude. Nabydete poznání.

Pokud máte strach o své blízké, třeba o rodiče, může to souviset s vaší závislostí na nich, když se osamostatníte jak citově tak materiálně, přijmete mnohem lépe tento přírodní zákon.


Užívejme si každého přítomného okamžiku v našem životě, vybírejme si, jak a s kým budeme trávit svůj čas a žijme v lásce a radosti všedního dne a pak už jen s pevnou vírou nechme světlu kam nás zavede :)

S láskou, Vaše Ranja

Práce s vnitřním blokem

8. prosince 2016 v 13:42 | Ranja Ox
Výsledek obrázku pro feelingJe opravdu velmi důležité pracovat se svými bloky neboli stíny. Je to důležité hlavně proto, abychom se udrželi v pozitivní energii. Čím více je v nás stínů, tím více se vzdalujeme od světla. Tyhle stíny se dají řešit, jen to chce jistou odvahu podívat se pravdě do očí a také smysl pro správnou identifikaci. Pokud svým stínům budete věnovat svou pozornost a pravidelně se čistit, vaše stabilní energetická vibrace se zvýší. Díky tomu budete do svého života přitahovat více příjemných situací. Pokud své bloky budete vždy jen ingorovat nic si nepomůžete, protože se vám to bude odrážet na vašem okolí. Nepříjemné situace, smůla, neustále se opakující situace související se stínem, atd.

Tak jak se chováme ke svému fyzickému tělu, stejným způsobem je třeba se starat i o své nehmotné tělo/duši.
Pokud budou na duši nánosy stínu, bude se dále inkarnovat, aby se těchto stínů zbavila, a bude to dělat tak dlouho dokud nenabyde čistoty hodné samotnému Zdroji. Protože naše duše se může připojit k božstvu jedině tehdy pokud energie boha a duše synchronizují. Pokud nesynchronizují obsahují jiné skupenství, které se k sobě nedá spojit stejně jako voda a olej.

Můj citát : Jsme jako kapky vyňaty z moře božstva. Poskvrněné hledáme, jak zpět získat stejnou strukturu a stát se opět mořem.

Pro přiblížení se k božské struktuře je velmi přínosné řešit své stíny.

Související obrázekPráce se stínem :
Aby jsme mohli se svým stínem/blokem pracovat je třeba ho poznat. Těžko můžeme přeprogramovat nepoznané, může se nám to totiž nečekaným způsobem vrátit jako bumerang. Nazvěte si svůj stín jedním maximálně dvěma slovy, které budou trefné a výstižné pro vaši osobu (ne pro okolí). Buďte se svým stínem jak dlouho bude potřeba. Vracejte se zpět a znovu prociťujte ten pocit ať je jakýkoliv. Pozorujte ho z nadhledu, nesuďte ho. Všechny negativní myšlenky a pocity se potřebují navrát a správně se zařadit do vaší duše. Pokud se správně nezařadí vždy budou vyčnívat a způsobovat nepříjemnosti. Buďte s tím pocitem tak dlouho, jak jen bude potřebovat. Nejlépe v meditaci nebo před spaním. Mluvte k němu jako ke svému dítěti, které si vyžaduje vaši pozornost. Chlácholte ten pocit, posílejte lásku do situace, jenž vás poznamenala. Otevřete svou mysl všem svým pocitům, které začnou přicházet. Až budete uplně se svými pocity je čas na přeprogramování minulosti a to tak, že si vizualizujete sebe jako hrdinu, který děj změnil. Například máte špatný vztah k matce, která vám nevěnovala pozornost a jako nemluvně jste byli hodiny v jedné plence. Představujte si, jak vaše osoba (již ve věku, ve kterém jste teď) nebo váš anděl strážný, (záleží na tom koho v té situaci více cítíte) příjde do děje a láskyplně vás/to malé miminko přebalí a pak si spolu budete dlouho hrát a radovat se. Všimněte si svých pocitů, které s příchodem anděla/ sebe začnete cítit. Tohle je velké kouzlo znovuintegrace negativních pocitů. Podaří se to jen při procítění příjemných pocitů po vstupu vaší osoby/anděla strážného do děje. I tohle řeším v článku Jak a proč odpouštět.

 • Trefně nazvat stín max. dvěmi slovy
 • Být se svými pocity
 • Vstoupit do děje a znovuprogramovat

Prevence

-Každý večer si skontrolujte jaké jste měli pocity během dne. Každý nově získaný negativní pocit zapracujete za čerstva způsobem uvedeným výše.

-Další prevence je zvyšování svých vibrací a tím pádem předejítí negatitvním pocitům. Můžeme toho dosáhnout starostí o tělo, kdy si všímáme toho co jíme, nabíjíme své tělo v koupeli se solí, nepodceňujeme aromaterapii a její prospěšné účinky, záměrně se obklopujeme pozitivně naladěnýma lidma, jsme otevření novým informacem a názorům.

Je třeba si hlídat svoje vibrační nastevení duše. Pokud vibrujeme na nízké frekvenci plní negativních pocitů a myšlenek, budeme nejspíše v životě řešit mnoho strastí. Začněme tedy řešit jako první své myšlenky a až jako vedlejší efekt strasti.
Nedovolte nikomu, aby vám shazoval vaši dobrou náladu.

Výsledek obrázku pro love feelings

Naučte se chránit svoje vibrační nastavení, ale o tom zase napíšu v dalším článku.


S láskou, Vaše Ranja
Přidejte si mě prosím na fb Ezoterické čtení ke kafíčku

Jak a proč odpouštět

4. prosince 2016 v 21:56 | Ranja Ox |  Návody
Výsledek obrázku pro heart treeVítám Vás, tento článek bude na téma odpuštění. Dozvíte se nějaké metody jak na to, a proč to vlastně řešit. Nejdřív bych vás ale chtěla pozvat na facebook do skupiny Ezoterické čtení ke kafíčku . Najdete zde všechny mé články, které budete automaticky odebírat a občas nějaký ten citátek pro zpříjemnění dne. A teď už tedy k věci.

Proč odpouštět

Zazlívání, hořkost, lístost, ublížení a zklamání. To jsou základní důvody proč někomu (nebo sami sobě) nechceme odpustit. V tom lepším případě se na to časem zapomene a neřeší se to, v tom horším čas nepomáhá a klidně i po letech jsou naše negativní pocity vůči dotyčné osobě dravé v plné formě.

Samozřejmě obojí je špatně. Můžete se divit, proč by to mělo být špatně, když to přestaneme řešit a jedeme dál. Je to hlavně z toho důvodu, že všechny ty negativní pocity v nás zůstávají, idkyž je uložíme hodně hluboko klidně i do podvědomí.
Takže pokud si řeknem, že někomu určitou věc nikdy neodpustíme, způsobujeme nepříjemnosti jen sami sobě. Můžeme být sebevíce v právu, ale když prožíváme negativní pocity vždy ubližujeme především sobě.

Výsledek obrázku pro angels

Jak někomu/sami sobě odpustit

Když dáváme někomu vinu, je to provázené vžy negativní energií, a tu je třeba vyčistit, aby v nás nehnízdila a nerostla.
Takže jak na to. Projděte si opět tím dějem, který předcházel vašemu ublížení. Snažte se vybavit si každičký moment z oné situace a hlavně okamžik rány. Sledujte své pocity z pohledu pozorovatele. Snažte se tu bolest vnímat, zkuste s ní být. Buďte s tou bolestí tak dlouho jak jen to bude potřebovat. Sledujte si dech soustřeďte svou mysl na pozorování svých pocitů. Bolest bude pomalu ustávat, nebude to hned ale povolí to. Nesmíme se na tu bolest dívat s opovržením nebo ji ignorovat, protože čím více takhle budeme činit, tím více nám začne vylézat na povrch zlobivě a nepoznaně. Buďte s tou bolestí, prociťujte to tak dlouho jak si sama řekne. V oné vizualizaci také ke své bolesti mluvite. Chlácholte ji, utěšujte.

Například si vizualizujete jak jste těžce prožívali zklamní z lásky sedíte na lavičce v parku a pláčete, když vidíte svého milého jak od vás odchází. V tenhle moment mluvte v mysli sami k sobě. Pošlete do té situace vaši lásku a klid. Chlácholte sami sebe, říkejte tomu člověku na té lavečce (sami sobě) to bude dobrý, ty to dobře zvládneš, zesílíš z téhle zkušenosti atd.

Další modelový příklad. Měli jste těžké dětství matka si s vámi nikdy nehrála, protože byla třeba alkoholička. To se odrazilo na vaší osobnosti a potřebujete tyhle pocity zapracovat, protože to máte matce za zlé. Tak zase jdete v rozvolněném stavu do vizualizace a uvidíte sami sebe jak si hrajete s hračkou a matka je v jiné místnosti v lihu. Určitě to ve vás znovu vyvolá všechny ty bolestivé pocity co cítíte, pozorujte je, dejte jim prostor projevit se, berte je jako součást sebe, přijměte je. Až budete plně se svými pocity tam sami v pokojíčku, vkročte do děje a dojděte tam vy (vaše současné já) nebo váš anděl strážný a představujte si jak si hrajete, jak spolu běháte jak se smějete, silně si vizualizujte jak se o vás ta osoba stará (vy sami ste ta osoba). Plně prožijte své pocity lásky a bezpečí s onou osobou, jak vás choulí do náruče a je vám s ní dobře.

Výsledek obrázku pro angels loveTohle je speciální metoda reintegrace negativních pocitů. Jedná se o přenastavení mysli. S negativními pocity je třeba zacházet speciálně a s moudrostí. Ignorace a živení hořkosti způsobuje nános negativní energie na vašem aurickém poli. Čím více těchto pocitů přibývá, tím větší je pravděpodobnost, že to aurické pole nevydrží a uvolní to dál - do fyzického těla.

Konkrétně problém s odpuštěním je nános na srdeční čakře.


Často chce odvahu podívat se na skutečný důvod svých negativních pocitů vůči druhým i vůči sobě. Mnohokrát zjistíme, že se jedná pouze o ego, které nám brání povznést se nad situací.


S láskou, Vaše Ranja

Štěstí aneb radost z přítomného okamžiku

3. prosince 2016 v 12:59 | Ranja Ox |  Návody
Chtěla bych něco málo říct o pocitu štěstí. Lidé se často trápí problémy, které si tvoří sami. Co je to vlastně štěstí ? Štěstí je hlavně a především pocit. Je velmi zajímavé pozorovat jak pro každého jedince pocit štěstí vzniká různým způsobem.

Pocit štěstí vzniká v závislosti na našich schopnostech posuzovat řady za sebou jdoucích okamžiků. Tahle schopnost je nabita zkušenostmi.

Pokud máme pozitivně nastavenou mysl jsme schopni z každého okamžiku vytěžit vše co nás může obohatit. Pokud máme dobré povědomí o energetickém systému víme, že hlavně na negativních těžkých situacích se dá růst nejvíce.

Kdo je vlastně štastný člověk

Šťastný člověk je každý, kdo cítí pocit štěstí. Bez ohledu na prostředí nebo situaci ve které se nachází. Každý přítomný okamžik nějakým způsobem prociťujeme. Pokud sedíme doma u televize a pijeme čaj

můžeme si řict buď :

- ach jo, zase sedím doma a nic nedělám, to je nuda, nemám peníze abych šel ven, chce se mně akorát tak spát, nevím do čeho píchnu, a ta Maruna od vedle ta mě včera fakt vytočila.

nebo si můžeme říct :

- Děkuju za to, že můžu sedět v teple, v televizi je tolik programů už se těším, který mě zaujme. Moje tělo nic nebojí, žádná bolest hlavy, žádná nemoc nic, je mi dobře příjemně se protáhnu a možná se půjdu naložit do vany. Budu odpočívat.

Návod na procítění přítomného okamžiku

Zkuste si zapamatovat otázku, kterou si budete říkat denně třeba 50x prostě pokaždé když si vzpomenete :

JAK SE MÁM ?

Zdá se vám to prosté ? V jednoduchosti je krása. Pokaždé když si položíte tuhle otázku se s maximální přesností snažte nacítit sami na sebe. Prožijte sebe na sto procent v ten konkrétní moment. Po položení téhle otázky se nadechněte pomaleji a hlouběji to vám pomůže být na ten moment více sami se sebou. Prožijte ten okamžik s noblesou jako by ste byli v někde na wellness v drahém hotelu seděli ve vířivce a upíjeli ze sklenky vína. Se stejnou noblesou a požitkem popíjejte váš čaj, chulte se pod deku a užívejte se přítomný pocit bezpečí a pohodlí, který se vám nabízí.

Naučte se správně identifikovat možnosti, které se vám nabízí v přítomném okamžiku a uvědomte si, že přítomný okamžik je řada za sebou jdoucích procesů.

Poté zaplavte svou mysl myšlenkama na to jak je vám ve svém těle dobře, jak máte teplo, světlo a všechny hmotné radosti, myslete lidi co máte rádi, myslete na to jaké máte možnosti.

Výsledek obrázku pro časPokud máme trápení v přítomném okamžiku můžeme svou mysl hýčkat tím co už máme i přes to. Trápení přijímáme s vděčností jako lekci, na které máme možnost růst. Věříme, že Zdroj nám dá do života jen takové lekce, které je v naší moci zmáknout.

V energetickém systému čas neexistuje, je to jen náš nástroj pro lepší určování. Minulost je třeba správně zapracovat, budoucnost přijímáme s láskou a vírou. Přítomnost je každý moment. Prožívejte ho s uvědoměním a požitkem. Staňte se gurmáni, kteří pomalu usrkávájí z vína přítomného ukamžiku. Jedna situace má mnoho úhlů pohledu a je jen na nás jaký úhel pohledu přijmeme za svůj.

S láskou, Vaše Ranja

Jak se stát vzhledově krásným člověkem

1. prosince 2016 v 23:46 | Ranja Ox |  Osobní růst
Související obrázekTento článek bych ráda věnovala ženám. Chtěla bych se s vámi podělit o svůj postřeh, který se týka fyzické krásy člověka. Pokud se chcete usadit ve svém vlastním stylu, který vás bude specifikovat a bude vám sedět na míru čtěte dál. Jedná se o mé subjektivní názory a myšlenky.

Základní princip vnější prezentace člověka spočívám v sebeuvědomění. Pokud nevíme kdo jsme, je jasné že se to projeví na našem oblečení a celkovém vzhledu. Je mnohdy velmi jednoduché otypovat povahu člověka jen podle toho jak vypadá. Sebevědomá žena ví moc dobře co jí sluší a nebojí se to ukázat. Pak jsou ženy, které sebevědomé nejsou a jde to samozřemě poznat i na jejím vzhledu. Chtěla bych vás ujistit, že chlapi milují sebevědomé ženy se smyslem pro humor, které zároveň ví, co jim sluší. Takže pokud chcete se svým vzhledem něco udělat zaměřte se na poznání toho kdo vlastně jste.

Pár základních typů lidské povahy :

 • rázná
 • romantická
 • přirozená
 • drzá
 • praktická
 • vznešená
 • prchlivá
 • veselá
Teď bych ráda krátce specifikovala tyhle základní typy ženské povahy, abychom si přiblížili do jakého stylu oblékaní to směřuje.


Rázná - Zřetelné barvy třeba černá nebo červená. Nebojí se bot na podpadku, a výrazných šperků. Věci jsou luxusního vzhledu a celkový dojem působí zřetelně se a sebejistě.

Romantická - jarní barvičky, svetlé rozvolněné oblečení s krajkou. Náhrdelník z perel, čelenka do vlasů.

Přirozená - Tohle je jednoduchý styl. Jde hlavně o pohodlí. Oblečení je uvolněné. Bez žádných extra dopňků.

Drzá - nebojí se působit vyzívavě. Ví co jí sluší a nebojí se to podtrhnout.

Praktická - Nejspíše to bude sportovní typ. Podkatek u ní nehrozí. Hlavně ať je to pohodlné a použitelné.

Vznešená - je to královský styl. Vše je velmi podrobně sladěné, barvy jsou do puntíku sladěny, je to vzdušný lehký a zároveň podtržený styl.

Prchlivá - Je to styl bez kouska sebevědomí. Oblečení je bez výrazu a má zdánlivý náznak stylu.

Veselá - Nebojí se barev ani experimentů.

Tohle je takový malý odraz pro začátek, který vás trochu navede. Vzhled by měl podtrhnout vaši osobnost. Už pohled do vaší skříně by měl něco vypovídat. Je dobré v tom mít jasný a zřetelný systém, podle kterého pojedete a podle kterého vás budou specifikovat všichni vaši blízcí.

Věřte mi, že každá žena je nádherná. Malinký problém je akorát v nesymetrii v obličeji. Ale i s tím se dá mnohé dělat. Pokud máme symetrický obličej a štíhlou postavu je to ideální materiál ze kterého se dá vytvořit umění. Pokud vaše postava není štíhlá je velmi důležité umět podtrhovat přednosti. Je velká škoda ztrácet na sebevědomí kvůli vaší baculaté postavě. Je třeba si uvědomit, že muže přitahuje ženskost. Pokud zdravým sebevědomím chápete vaše přednosti i přes vaši baculatou postavu odrazí se to i na vašem vzhledu. Jednoduše řečeno naučte se pracovat s tím co máte a odrazte se od toho kdo vlastně jste. Vaše úpravy mají větší důraz než přirozená krása. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Pokud průměrná sebevědomá žena ví co jí sluší a umí si spočítat jedna a jedna udělá ze sebe atraktivní kočku, za kterou se otočí každý chlap. Vedle takové ženy je další žena s přirozenou krásou, která má prchlivou povahu a neví kdo je, jen polovičatá a téměř se ztratí.

Výsledek obrázku pro lipsNejdůležitější jsou oči, rty a vlasy

Vlasy potřebují pořádný objem, který nemá hranic, čím větší objem, tím lépe. Oči potřebují pořádné řasy. Stíny nejsou nutné. Rty potřebují sytou rtněnku, která podtrhuje celkovou vizáž. Nebojte se sytých barev na rty, rtěnka umí udělat velký dojem.

Každá žena může být krásná jen tím, že podtrhne svoje přednosti a zamaskuje nedostatky. Je důležité mít jasno v tom co jsou naše nedostatky a co přednosti. K tomu je zapotřebí střízlivé mysli, která se umí posoudit objektivně, což není úplně jednoduché. Pokud to ale zvláneme máme vysokou pravděpodobost, že náš vzhled bude korespondovat s naší duší, což nás zase posune dál.

Osvojte si každodenní fyzické úpravy, které budete provádět. Slibte si, že neupravená už nevyjdete z domu. Zvyšte své nároky na krásu a než si zvolíte jaký styl je vašemu srdci nejbližší nevažte se na to co je zaběhlé. Nejdůležitější je, aby ste se cítila dobře.

Pokud si říkáte, že nemáte dost peněz na revoluci ve vašem šatníku mám pro vás dobrou zprávu - pro ty co to neznají existuje webová stránka : www.vinted.cz (nové i použité zboží) kde si rozhodně vybere (kalhoty,trička,topy,bundy,boty,doplňky...) samé značkové krásné kousky za neuvěřitelně nízké ceny. (nikomu nedělám reklamu, jen dávám typ na luxusní stránku)

NÁVOD

Vytvořte si ve skříni nebo v mysli (doporučuju spíše v mysli) sektory s názvy oblečení : SPORTOVNÍ, ELEGANTNÍ, VENKOVNÍ, NA PARTY ATD
Každý sektor bude mít svůj vlastní vzhled a specifikaci. Když si pořídíte nový kousek do svého šatníku vždy musíte vědět do kterého sektoru ho budete řadit. (Není problém aby jeden kus oblečení byl zároveň ve dvouch sektorech, podstatné je, aby ste měla přehled do kterých všech spadá) Když si budete například pořizovat nové tričko do sportovního sektoru, už budete vědět, že sportovní sektor je specifický tím, že se skládá např. pouze s černé s růžovou a jsou to věci střižené spíše na tělo. Tohle je způsob jak si udržíte pořád svůj vlastní styl a váš vzhled vás bude více určovat.

Lidé totiž hodně určují osobnost člověka podle toho jak vypadá a nemějte to nikomu za zlé, je to zcela přirozené, protože to jak vypadáte je výsledek vašeho myšlení a za všech okolnosti.

Pokud budete žít s pocitem, že nejste vzhledově přitažliví, opravdu nebudete. Ostatní velmi snadno vycítí vaše nastavení.

Nebojte se objevit svoji krásu, nikdy není pozdě začít, troufněte si na šmrnc.

Přeji vám mnoho úspěchů.

S láskou, Vaše Ranja

Jak zvítězit nad depresí

1. prosince 2016 v 0:14 | Ranja Ox |  K zamyšlení-DOPORUČUJI
Výsledek obrázku pro happinessZnáme to všichni - deprese. Někdo se s ní potýká méně, někdo více. Přichází odnikud nebo po nepříjemné situaci. Má různou délku i intenzitu. Jsme vděční pokaždé, když nás opustí, otřepeme se a dále to neřešíme. Co by se ale stalo, kdyby jsme se té mršce podívali na zoubek ? Jak už jsem psala v jednom článku, pokud chceme něco změnit, nejdříve to musíme poznat, je to logické, ale proč to teda neděláme ? Proč se do větší hloubky nezabýváme svými pocity, aby jsme mohli rozvíjet naši bytost ?

Když chytnete depku, položte sami sobě jednoduchou otázku :

Z čeho konkrétně mám špatný pocit ?
Sami sobě si odpovíte a na tu svoji odpověd si položte tuhle otázku znovu, dokud se nedoberete kořenu problému. Ptejte se sami sebe tak dlouho dokud nezjistíte co konkrétního vám nepříjemné pocity způsobuje. Je velmi důležité, aby jste byli sami k sobě otevření, připraveni přijmout své pocity ať jakou jakékoliv.

Člověk se může dostat do deprese
 • vlastním přičiněním -třeba když sami sebe zpochyňujem. Můžeme se cítit méněceně, protože na sebe máme přílišné očekávání, cítíme se jako černé ovce, jakoby všichni kolem nás měli větší hodnotu. Můžeme být zklamaní z neúspěchu nebo z nedostatku seberealizace.
 • cizím přičiněním - Například někdo nás urazí, ublíží nám, poníží, v něčem nad námi zvítězí, můžeme být ignorovaní nebo utlačovaní
Tyhle situace bývají hodně nepříjemné, proto bych ráda zmínila pár faktů, pro zvednutí nálady, až vás opět přepadne deprese.

- SEZNAM RADOSTÍ - dobře si zapamatujte vše co se vám podaří, nebojte se sami sebe pochválit a radost z úspěchu od srdce prožít a ne jenom se trochu zaradovat a skromně to přejít dál. Neochuzujte se tu radost, a prožijte ji naplno. Klidně si zapiště na kousek papíru, aby jste v tom měli jasný přehled, věci, za které jste na sebe pyšní. Každá maličkost se počítá. Je velmi příjemné potom v depce si na tyhle věci vzpomenout. Pohladí to na duši.

- AFIRMACE - Pracujte s afirmacemi, měli by ste mít jednu afirmaci, které je universální a rádi si ji opakujete, protože vám vždycky připomene, že není tak zle. Je totiž velmi těžké uvažovat pod vlivem deprese. Všechno vidíme z toho nejhoršího úhlu pohledu, netěší nás věci, které by nás za normálních okolností těšili... Prosím, nezapomínejte na to, že v tom nejste sami. Na každého z nás občas padne depka.

- ÚKLID/SPORT - Pokud se dostáváte do deprese často, je víc než jasné, že máte nedostatek pohybu. Tohle je moc důležité nepodceňovat. Pokud se člověk nehýbe, má pocit prázdnoty. Je to proto, že mu chybí SEBEREALIZACE. Je víceméně jedno, jestli jdete vytřít zem nebo si jdete zacvičit do fitka. Je to fyzicky odvedená práce, která vyvolává pocit zadostiučinění. Proto všichni lenoši, co se celý den válí a klikají na počítači bez pohybu můžou často upadat do depresí. Je možné, že má někdo omezené možnosti pohybovat se, na což můžu jen doporučit učení.

- UČENÍ - Biflovat informace do hlavy. Nemusíte chodit do školy, klidně se učte doma o čemkoliv co vás zajímá. Klidně třeba hra na hudební nástroj nebo význam tarotových karet.

- VDĚČNOST - Uvědomění si toho co vlastně všechno máme je taky dobrý zabiják depky. Když to vezmeme z obecného hlediska, můžeme být opravdu vděční za to, že žijeme v zemi, kde už se na hlad neumíra, voda nám teče z kohoutků, máme zdravotnictví a polici, které jsou tu vždy pro nás, cítíme teplo domova, když se skrz okno díváme na mrazivé počasí. To je hodně dobrý základ.

Depka je perfektní nástroj na zvýšení našeho osobního rozvoje. Je třeba ji poznat až po samotný kořen. Mnohny zjistíme, že samotný problém je úplně někde jinde. Deprese nám krásně ukazuje na to, co máme v životech nespracované. Můžeme se opít a počkat až přejde (což je pasivní přístup, který na sebe nalepí další špatné myšlenky a pocity) nebo budeme vděční za příležitost, která nás nakopne se sebou něco dělat.

Pod závojem deprese vidíme věci v horším světle než ve skutečnosti jsou a to si vždy dobře pamatujte. Nic není tak horké jak se uvaří.

Přeju vám mnoho světla na duši.

S láskou, Vaše Ranja

Výsledek obrázku pro sun